Projekt "Postaw na matematykę" ma na celu zachęcenie uczniów i rodziców do wspólnej matematycznej zabawy oraz pokazanie, że dzięki matematyce mogą powstać ciekawe gry.

Nasz projekt będzie popularyzował wiedzę matematyczną. Realizując go odejdziemy od systemu klasowo – lekcyjnego, z którym najczęściej kojarzona jest lekcja matematyki. Opierać się będzie na pracy warsztatowej, pracy w grupach oraz dużej aktywności uczniów i rodziców, którzy będą uczestniczyć we wszystkich jego formach - warsztatach, zajęciach otwartych oraz matematycznych zmaganiach.

W ciągu 4 miesięcy uczniowie, na zajęciach pozalekcyjnych, w oparciu o różnorodne środki dydaktyczne oraz aplikacje komputerowe będą doskonalić swoje umiejętności.

Uczniowie nie tylko będą korzystać z gotowych gier, ale również sami na dostępnych platformach je tworzyć i zamieszczać na stronie - blogu projektu.

Oprócz gier i aplikacji komputerowych, uczniowie będą tworzyli także gry planszowe.

Najciekawsze gry zostaną dodatkowo nagrodzone.

Przewidziane są również wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników UNIKIDS-u w Bielsku-Białej i UŚ w Katowicach.

Podsumowaniem projektu będą przeprowadzone dla młodszych uczniów oraz przedszkolaków “Mikołajkowe spotkania matematyczne”, a dla rodziców zajęcia podsumowujące projekt połączone z turniejem indywidualnym i rodzinnym. Uczniowie poprzez udział w projekcie będą mieli możliwość aktywnego i konstruktywnego spędzania wolnego czasu.